Forwardové obchody a zaistenie proti nepriaznivej zmene kurzu

Forwardový obchod je služba umožňujúca vašej spoločnosti zaistiť atraktívny kurz na dobu 7 dní až 2 rokov, a teda eliminovať ekonomickú neistotu spojenú s kurzovými výkyvmi. U RationalFX je forwardové obchodovanie veľmi rýchle a užívateľsky prívetivé. Avšak istá opatrnosť je na mieste, takže by sme Vám odporučili kontaktovať obchodného zástupcu RationalFX, aby vyhodnotil, či táto služba zodpovedá Vašim potrebám a aby vám povedal o tejto službe viac informácií.

Príklad

V tomto prípade Vám forwardový obchod zabezpečuje kurz na dobu 7 dní až 2 roky. Navyše táto služba eliminuje Vaše vystavenie riziku a zabezpečí Vašu obchodnú maržu.

Príklad:

Spoločnosť Dupont z Francúzska dostala na účet na 700 000 USD od svojho čínskeho dodávateľa za nákup produktov v priebehu roka v hodnote približne 530 000 EUR. Dupont zaplatí dodávateľovi na základe mesačných faktúr v cene približne 58 333 USD celkom 700 000 USD. Aby si zaistili svoju obchodnú maržu, spoločnosť si môže zarezervovať čiastku 700 000 USD cez RationalFX, ktorá môže byť v priebehu roka čerpaná pre mesačné platby v zahraničnej mene.