Limitovaný príkaz

Limitovaný príkaz Vám umožní nastaviť konkrétny kurz pre špecifický časový interval, ktorý je užitočný, keď potrebujete vykonávať pravidelné platby do zahraničia. Akonáhle je úroveň kurzu, ktorú ste si zvolili, dosiahnutá, automaticky nakúpime menu a zašleme čiastku Vášmu príjemcovi. Výhodou tejto služby je, že neplatíte nič vopred a Vaša obchodná marža je zaistená, pretože transakcia prebehne len vtedy, ak je horná alebo dolná hranica kurzu prekročená. Môžete teda využiť príležitosti trhu, a pritom sa plne venovať svojmu podnikaniu.

Limitovaný príkaz

Klient musí zaplatiť faktúru za 20 000 USD. Rád by vykonal platbu s najlepším možným kurzom v ten deň. Zatelefonuje obchodnému zástupcovi RationalFX, aby nastavil kurz, ktorý by si predstavoval (horná hranica 1.3265) a minimálny kurz (dolná hranica 1.3200).
Inými slovami, tento klient zaplatí za svoju faktúru 15 071 EUR, ak je dosiahnutá horná hranica, no v najhoršom prípade zaplatí 15 151 EUR. Ak by však nevyužil našu službu, jeho faktúra by ho stála až 15 384 EUR. Takže v tomto prípade ušetril 313 EUR.