Sledovanie kurzov

Ak pravidelne vykonávate zahraničné platby svojim dodávateľom, možno ste si všimli, že cena prevodu peňazí sa mení. Tieto zmeny kurzu môžu významne ovplyvniť Vašu obchodnú maržu. Sme si vedomí, že sa kurzy konštantne menia, preto naši obchodní zástupcovia vývoj vyhodnotia a upovedomia Vás, kedy je ten najlepší čas pre nákup cudzej meny. Potom môžete menu nakúpiť vo vhodnom momente, a tak zvýšiť Váš zisk.

Sledovanie kurzov

V tomto prípade by Vaša spoločnosť mohla ušetriť 391 EUR pre platbu 15 000 EUR.

Ako to funguje? Aby ste využili našej služby sledovanie kurzov, môžete kontaktovať obchodného poradcu RationalFX a informovať ho o kurze a časovom horizonte, v ktorom si predstavujete tohto kurzu dosiahnuť. My potom budeme tento kurz monitorovať a až bude vo Vami vopred určenom termíne k dispozícii, kontaktujeme Vás telefonicky alebo emailom. Vy potom budete môcť vykonať transakciu.